Page 1 of 1

VTMS 2020/2021

Posted: 29.01.2021 22:01
by Golovnok
Kontroldarba risinājumu piemēri(Atzīmes 6 un 5)