[2021/2022] DSD KURSA MATERIĀLI

Post Reply
XYZ
Posts: 3
Joined: 15.01.2022 01:51

[2021/2022] DSD KURSA MATERIĀLI

Post by XYZ » 26.01.2022 19:06

[Saite uz materiāliem]

Materiālu saturs:
 1. Bez apakšmapes:
  • DSD_E_prasibas_21_22.pdf: galvenais kursa satura un organizācijas apraksts
  • Prakt_darbu_organizacija...: galvenais apraksts par praktisko darbu organizāciju
  • EXAM_org...: reālais 2021. gada rudens sem. eksāmena organizācijas apraksts. Sākotnēji jau gribēja taisīt klātienē, bet dēļ pandēmijas tomēr bija attālināti.
  • INFO_PD_paradniekiem...: informācija tiem, kas netika uz kādu KD vai PD, bet jāņem vērā, ka bez smaga iemesla nepielaiž un vienkārši iet uzlabot atzīmi neļauj.
 2. Lekciju materiāli:
  • ORTUS izvietotie slaidi numurēti atbilstoši izskatīšanas gaitai.
 3. Pārbaudes darbi:
  • Tādi kopā bija 6 (3 patstāvīgie darbi, 2 kontroldarbi un 1 EKSĀMENS).
  • Kāda atšķirība starp kontroldarbiem un patstāvīgajiem darbiem, to neviens nezin :D
  • Mapes sanumurētas uzdošanas secībā.
  • Katra mape (izņemot eksāmena mapi) satur arī failu ar postfiksu "_papildus" - tie ir pārrakstītājiem domātie uzdevumi un var noderēt, lai vingrinātos.

Post Reply

Return to “Diskrētās struktūras datorzinātnēs”